چرا قبولی تمام اعمال به نماز بستگی دارد

 

نماز ساده ترین ، عمیق ترین و زیباترین رابطه ی انسان با خداست که در تمامی ادعیان آسمانی آمده است.در بیشترین سوره های قرآن از بزرگترین آن سوره ی بقره تا کوچکترین آن سوره ی کوثر مطرح است.

نماز هنگام تولد در زایشگاه که در گوش نوزاد اذان و اقامه می گویند تا پس از مرگ که در گورستان بر جنازه ی مرده میخوانند مطرح است

نماز هم برای حوادث زمینی و هم برای حوادث آسمانی واجب گشته است

در نماز تمام کمالات به چشم می آید:

1) نظافت و بهداشت رادر مسواک زدن قبل از نماز، وضو ، غسل، پاک بودن بدن و لباس

2) جرات و جسارت و فریاد زدن را در اذان و اقامه

3) حضور در صحنه را از اجتماع در مساجد برای نماز جماعت

4) توجه به عدالت را در انتخواب امام جماعت عادل

5) توجه به ارزشها و کمالات را از کسانی که در صف اول می ایستند

6) جهت گیری مستقل را در قبله احساس می کنیم

7)مراعات حقوق دیگران را در آن می بینیم که حتی  یک نخ غصبی نباید در لباس نماز گزار باشد

8) توجه به سیاست را در آنجا میبینیم که در روایات می خوانیم: نمازی که همراه با پذیرش ولایت نباشد قبول نیست

9) توجه به نظم در صف های منظم نماز جماعت

10) توجه به شهدا در تربت کربلا

/ 0 نظر / 18 بازدید