از نماز بیاموزیم

 

از نماز بیاموزیم :

1) بهداشت محیط را از نماز بیاموزیم که در سفارشی که برای پاکی و نظافت مسجد و مسجدی ها وارد شده است.

2) توجه به معاد در مالک الیوم الدین

3) توجه به انتخاب راه در اهدنا الصراط المستقیم

4) توجه به همراهان خوب در صراط الذین انعمت علیهم

5) پرهیز از منحرفان در غیر المغضوب علیهم

6) توجه به اهل البیت در تشهد

7) توجه به پاکان و صالحان در اسلام

8) توجه به تغذیه سالم : کسی که شراب بخورد تا چهل روز نمازش قبول نیست

9) توجه به آراستگی ظاهر در جایی که سفارش شده است بهترین لباس و زینت در نماز استفاده شود

10) توجه به همسر در جایی که در حدیث آمده است: اگر میان زن وشوهری کدورتی باشد یا همدیگر را بیازارند نمازشان قبول نیست

 

اوج مقام عبودیت استغفار است      بهترین استعفار نماز است

/ 0 نظر / 28 بازدید