قنوت

 

این دو دستت کفاف می کند برای هجمه ی دعاهای عاشقانه ات...

افسوس که من با همین دو دست سالم ، باز دعاهایم از لای قنوتم می ریزد روی زمین...

با این دو دست سالم، هنوز نتوانسته ام یک قنوت این چنینی بخوانم...

/ 0 نظر / 2 بازدید