خدای من !

نه آنقدر پاکم که کمکم کنی و نه آنقدر بدم که رهایم کنی...

میان این دو گمم !

هم خود را و هم تورا آزار میدهم...

هر چه قدر تلاش کردم نتوانستم آنی باشم که تو خواستی و

هرگز دوست ندارم آنی باشم که تو رهایم کنی...

آنقدر بی تو تنها هستم که بی تو یعنی " هیچ " یعنی  "" پوچ ""

خدایا هیچ وقت رهایم نکن.