Slide 1

 

امام باقر (ع) درباره ی حالات پدرشان  می فرمود :

پدرم امام سجاد(ع) چون برای نماز آماده می شد و وضو می گرفت ، رنگ رخسارش دگرگون می شد و چون از علت آن می پرسیدند، پاسخ می داد: آیا می دانی می خواهم به آستان چه بزرگی ره یابم و در مقابل چه مقامی قرار بگیرم.

طاووس یمانی از اصحاب امام زین العابدین (ع) می گوید: چون به نماز می ایستاد ، رنگ چهره گلگون می گشت، بیم از خدا در اندامش متجلی بود و چنان نماز می گزارد که گویی آخرین نماز اوست.چون به سجده می رفت، تا دیر زمان در سجده می ماند و چون سر بر می داشت، قطرات عروق بر بدنش جاری بود. همواره تربت سیدالشهدا (ع) را به همراه داشت و پیشانی جز بر آن نمی نهاد.

می گویند آن حضرت همین که در نماز به جمله ی " مالک االیوم الدین" می رسید، آنقدر آن را تکرار می کرد که اطرافیان خیال میکردند حضرت در آستانه ی جان دادن قرار گرفته اند.  بحارالانور ج 84 ص 247


 

برای دستیابی به حضور قلب، باید از عواملی که باعث حواس پرتی میشود پرهیز کرد؛

عواملی مانند بازی کردن با سر و ریش و لباس و اعضای بدن، خاراندن بدن، به اطراف توجه کردن، پوشیدن لباس تنگ و نامناسب،خمیازه کشیدن اختیاری، نگاه کردن به آسمان ، گذاشتن دست به کمر، فشار دادن بند انگشت ها.

البته انجام دادن این امور موجب بطلان نماز نمیشود.

ما در بسیاری زمانها در برابر تلوزیون روشن نماز می خوانیم و همه ی حواس ما به آن است. گاهی در حال خواب الودگی و کسل بودن نماز میخوانیم. در بسیاری موارد، چون با رعایت مقدمات وارد نماز نمیشویم، حواسمان یه مسائل و اتفاقات مختلف زندگی است و اصلا توجه نداریم.

امام باقر(ع) میفرماید: " هنگام نماز با دست و سر و صورت خود بازی مکن؛ زیرا همه این کارها سبب نقص نماز میشود و در حالت کسالت و خواب آلودگی و سنگینی مشغول نماز مشو ؛  زیرا چنین نمازی از منافقان است...


امام صادق (ع) اداب الصلوه صفحه 3-4

کسی که نمازهای واجب را در اول وقت ادا می کند و حدود آنها را حفظ کند ،فرشته ای آنرا سپید و پاکیزه به آسمان برد. نماز به نمازگزار گوید : خدا تورا نگاه دارد همان گونه که مرا نگاه داشتی مرا به ملکی بزرگواری سپردی.

----------------------------------------------------------------------------------------------

نماز برای یاد خدا و دوری از غفلت و پاکیزگی و طهارت جسم و روح انسانها قرار داده شده است و برای آن که ذکر و یاد دائمی باشد در اوقات مختلف شبانه روز لازم و واجب گردیده است.

هنگام طلوع، نماز صبح ، وسط روز نماز ظهر و عصر و شب هنگام، نماز مغرب و عشاء خوانده میشود. تا بندگان با این نمازها در اوقات مختلف همانند کسی که در شبانه روز چندین بار جسم خود را در چشمه زلال شست و شو می دهد و دائماً آنرا نظیف و پاکیزه نگه می دارد، روح و روان خود را مبدا اعلی ارتباط دهند و از او نور و نیرو بگیرند.تجربه نشان داده که اگر مسائل تربیتی، تحت انظباط و شرایط معین قرار نگیرد، عده ای آنها را به دست فراموشی می سپارند و اساس آن به کلی متزلزل میگردد.این گونه مسائل حتماً باید در اوقات معین و تحت انظباط دقیق قرار گیرد تا هیچ کس عذر و بهانه ای برای ترک آن نداشته باشد

 باقی متن در ادامه مطلب....